Renovatie

Renovatiewerk vergt kennis van oude en nieuwe materialen

Voor de renovatie van kitvoegen dient de applicateur over materiaalkennis, vakmanschap en ervaring te beschikken. In veel gevallen bevat het betreffende object oude materialen of worden er oude en nieuwe materialen gecombineerd gebruikt. Kennis van de werking van die materialen is daarom zeer belangrijk. Na inspectie van het object brengt Simson Applicatie een gedetailleerd advies uit waarin de maatoplossingen worden aangedragen.

Eerst goed onderzoeken

Nadat de aard van het in de voeg aanwezige afdichtingsmateriaal is vastgesteld, moeten er een aantal andere bepalende factoren geïnventariseerd worden. Bijvoorbeeld, wat is de toelaatbare stuik- en rekbeweging? Welk product biedt het optimale hechtvermogen? In welke mate moet de voeg bestand zijn tegen weers-, ouderdoms- en chemische invloeden?

Woning- en utiliteitsbouw

Simsons renovatie-expertise wordt aangewend in zowel de woning- als in de utiliteitsbouw. Badkamers, sanitaire ruimtes, galerijen, balkons, gevels, kozijnen… de referenties zijn talrijk. Op aanvraag krijgt u een uitgebreide lijst toegestuurd.

Simson Applicatie werkt volgens de laatste ARBO-regelgevingen dus ook als het gaat om de laatste regelgeving met betrekking tot stofafzuiging bij het slijpen, zagen of boren.

BEKIJK EEN AANTAL UITGEVOERDE PROJECTEN