Luchtdicht bouwen

Waarom luchtdicht bouwen?

We moeten luchtdicht bouwen omdat het bouwbesluit dit voorschrijft.
Sinds de invoering van de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) in 1995 is de norm stapsgewijs aangescherpt. Tijdens de invoering was de wettelijke EPC nog 1,4. Tegenwoordig moet de woningbouw voldoen aan de EPC van 0,8. Aangezien in
Nederland de bebouwde omgeving verantwoordelijk is voor een energieverbruik van ruim 35%, is het juist hier waar we snel resultaat kunnen boeken. Om deze reden zal de woningbouw in 2015 moeten voldoen aan een EPC van 0,4.
De EPC dient berekend te worden volgens de Energie Prestatie Norm voor woningbouw (NEN 5228). De regels die gelden voor het luchtdicht bouwen staan omschreven in het bouwbesluit zoals:

 • NEN 1087 Ventilatie van gebouwen, Bepalingsmethoden voor nieuwbouw.
 • NEN 2686 Luchtdoorlatendheid van gebouwen, Meetmethode.
 • NEN 2687 Luchtdoorlatendheid van woningen, Eisen.
 • NEN 2690 Luchtdoorlatendheid van gebouwen, Meetmethode voor de specifieke luchtvolumestroom tussen kruipruimte en woning.
 • NEN 2778 Vochtwering in gebouwen (waterdichtheid), Bepalingsmethode.
 • NEN 7120 Energieprestatie van gebouwen, Bepalingsmethode.
 • NEN 8087 Ventilatie van gebouwen, Bepalingsmethoden voor bestaande gebouwen.
 • NEN 8088 Ventilatie en luchtdoorlatendheid van gebouwen, Bepalingsmethoden voor de toevoerluchttemperatuur gecorrigeerde ventilatie- en infiltratieluchtvolumestromen voor energieprestatie-berekeningen. Deel 1: Rekenmethode.

Als we de regelgeving uit het bouwbesluit vertalen dan kunnen we de volgende aspecten van luchtdicht bouwen bereiken:

 • Waterdichte gevels
 • Voorkomen van vocht- en tochtproblemen
 • Het besparen van energie en een reductie van CO2 uitstoot.
 • Verminderen van geluidoverdracht (akoestiek)

De enige juiste waterdichte gevel is een gevel die een lucht-/dampdichting heeft aan de warme zijde van de gevel.
Condensatievocht dat eventueel optreedt, kan hierdoor niet verder dan het luchtdichte scherm en zal, bij een drukvereffende gevel en voldoende beluchtingopeningen, eenvoudig uit de gevelconstructie verdwijnen.
In Nederland wordt helaas nog te vaak gedacht aan het afdichten van de buitenschil van het gebouw. juist hierdoor treden hoge schades op door de ophoping van condensatievocht in het spouwbereik.
Simson Applicatie heeft de kennis en materialen om samen met u tot het gewenst resultaat te komen.

luchtdicht bouwen garantplan logo

BEKIJK EEN AANTAL UITGEVOERDE PROJECTEN