Brandwerend

Hoe kan de brandveiligheid in gebouwen verhoogd worden?

WAAROM BRANDWERENDE AFDICHTINGEN EN WIE IS VERANTWOORDELIJK ?

In de praktijk is dat niet altijd duidelijk. Volgens de Woningwet (artikel 1a) is de gebouweigenaar uiteindelijk verantwoordelijk voor de veiligheid van een pand en daarmee dus ook voor de brandveiligheid. Natuurlijk hebben de gebruikers van gebouwen – net als de bouwbedrijven, onderaannemers en toeleveranciers van materialen – ook hun eigen verantwoordelijkheid. Het bouwbesluit is van essentieel belang om het minimaal wettelijke niveau te verkrijgen voor brandveiligheid in gebouwen.

Als er een brand ontstaat in een gebouw, dan kan het van levensbelang zijn dat de brand zich niet verder uitbreidt door het gehele gebouw heen. Als de brand zich beperkt tot het compartiment waar deze ontstaan is, dan kunnen mensen vluchten en kan de brandweer de brand effectief bestrijden. Nadat een gebouw is opgedeeld in brandcompartimenten, kan dit compartiment weer verder opgedeeld worden in nog kleinere stukjes; sub-brandcompartimenten.

Knelpunten in gebouwen bij (sub) brandcompartimenten;
1. Voegen: bij verdiepingsvloeren en niet-dragende wanden
2. Uitsparingen in vloeren en wanden voor:
– Metalen leidingen (geïsoleerd en ongeïsoleerd)
– Kunststof leidingen
– Losse kabels
– Kabelgoten
– Luchtkanalen
– Holle wandcontactdozen

WANNEER MOET U ONS BENADEREN ?

Benadering van Simson Applicatie tijdens het technisch ontwerp is van belang om zo faalkosten te ondervangen in de uitvoeringsfase. Advies kan gegeven worden vanaf tekening waarna vervolgens de prijs bepaald kan worden. Zo worden details bespreekbaar gemaakt en gezocht naar de optimale oplossing.

WAT KUNNEN WIJ VOOR U VERZORGEN ?

Simson Applicatie in samenwerking met Tremco Illbruck kan u helpen om deze knelpunten op de juiste manier brandwerend af te dichten door middel van het Nullifire assortiment.
Nullifire is het complete, volledig volgens NEN-EN 13501-2 normering en CE gecertificeerde, pakket van brandwerende en rookdichte afdichtingproducten voor voegen en doorvoeren in bouwkundige constructies. Hierbij ligt de focus op de bouwkundige compartimentering in een gebouw. Naast een hoogwaardig productassortiment biedt Simson Applicatie;

 • Advies en projectbegeleiding
 • Complete ontzorging
 • 10 jaar garantie
 • (Voor) besprekingen met de brandweer, om zodoende te komen aan de juiste

brandwerende oplossingen

 • Logboek met;
  • → Naam Applicateur
  • → Type doorvoer
  • → Plaats doorvoer
  • → Tijdsduur brandwerend
  • → Toepassing producten
  • → Foto per bewerking