Simson Applicatie. Partner in brandveiligheid van gebouwen.

Volgens de Woningwet (artikel 1a) is de gebouweigenaar uiteindelijk verantwoordelijk voor de veiligheid van een pand en daarmee dus ook voor de brandveiligheid. Natuurlijk hebben de gebruikers van gebouwen – evenals de bouwbedrijven, onderaannemers en toeleveranciers van materialen – ook hun eigen verantwoordelijkheid. Het bouwbesluit is van essentieel belang om het minimaal wettelijke niveau te verkrijgen voor brandveiligheid in gebouwen.

Projectadvies op basis van projecteisen

We nemen het Bouwbesluit en uw eis m.b.t. brandwerendheid als uitgangspunt. U ontvangt een projectadvies met brandweringsdetails per compartiment. We volgen de meest stringente richtlijnen bij het afdichten van voegen en doorvoeren. Indien nodig bespreken we de eisen door met de brandweer.

Applicatie op basis van detaillering

Simson Applicatie verzorgt de brandwering van uw gebouw op basis van overeengekomen detailleringen. Deze nemen we samen door. U ontvangt een projectplanning met controlemomenten. Dit wordt visueel vastgelegd in een logboek. Alleen gegarandeerde en 100% gecertificeerde brandweringsproducten worden toegepast.

Logboek: Zekerheid voor opdrachtgever

De controles worden vastgelegd in een digitaal logboek. We maken zichtbaar dat de afdichting voldoet aan het gestelde in de bouwregelgeving en de contractuele afspraken. Uw opdrachtgever en overheidsinstanties zien dat de brandwerendheid van de afdichting in alle opzichten in orde is.

Controle en testen door onafhankelijk bureau

Een onafhankelijk extern bureau voor kwaliteitsborging kan de uitgevoerde werkzaamheden en vastgelegde details controleren aan de hand van een checklist en door middel van bouwfysische metingen.

Brandwerende doorvoeringen die aan alle eisen voldoen

Een brandcompartiment is de optelsom van brandwerende wanden, plafonds, vloeren, deuren, kozijnen en beglazing. Net als een ketting waarbij de zwakste schakel bepaalt hoe sterk de ketting is, zo bepaalt ook de zwakste schakel binnen een brandcompartiment hoe snel de brand door- of overslaat naar een ander brandcompartiment. De grootste bedreiging voor optimale brandwerendheid van de meeste brandcompartimenten zijn doorvoeringen.

Brandwerend afdichten

Brandwerende doorvoeringen hebben tot doel dat de compartimenten die de doorgevoerde kabels en leidingen verbinden, zich ook bij een brand blijven gedragen als brandwerende compartimenten. Het Bouwbesluit stelt dan ook eisen aan de WBDBO, dit is de Weerstand tegen Brand Doorslag en Brand Overslag. Simson Applicatie dicht elke doorvoering vakkundig af met de juiste afdichtingsmaterialen, zodat uw gebouw brandveilig is.

Ons specialisme

Brandcompartimenten worden doorboord met allerlei technische installaties, zoals kabels voor elektra en data, verwarmingsbuizen, buizen voor sanitair, ventilatiebuizen, et cetera. Doorvoeringen en hun sparingen zijn over het algemeen de grootste bedreiging voor de brandwerendheid en moeten beveiligd worden tegen branddoorslag. Het aanbrengen van brandwerende afdichtingen is een specialisme. Onze medewerkers worden regelmatig bijgeschoold op basis van de laatste ontwikkelingen. Naast productkennis zijn onze monteurs in het bezit van een geldig VCA-diploma. Veilig werken heeft prioriteit bij Simson Applicatie.

Gecertificeerde producten

Alle producten die wij gebruiken voor het brandwerend afdichten van uw doorvoeringen en hun sparingen zijn gecertificeerd volgens  (inter-)nationale normen zoals de EN 1366-1 t/m 4 en een classificering volgens CE, LEED en ETAG. Ze voldoen hiermee aan de gestelde eisen. Bij ons krijgt u ook altijd de productcertificaten van de gebruikte producten, zodat u deze kunt overleggen aan controlerende instanties zoals de brandweer. Onze doorvoeringen zijn van hoge kwaliteit en onze materialen hechten uitstekend aan het oppervlak waardoor deze niet loslaten.

Het logboek bevat onder andere:

  • Naam applicateur
  • Type doorvoer
  • Plaats doorvoer
  • Tijdsduur brandwerendheid
  • Type producten
  • Toepassing producten
  • Foto per bewerking

Project in beeld

Nieuwbouw verzamelgebouw Lorentztoren Leiden, bestaande uit 167 appartementen, winkels, kantoren en horecagelegenheden.

Simson Applicatie heeft hier de volgende afdichtingen verzorgd:

  • Lucht- en waterdicht maken
  • Brandwerende afdichtingen
  • Diverse bouwkundige en niet-bouwkundige kitwerkzaamheden
Meer projecten

Contactpersoon

Nol van de Werken is bij Simson Applicatie uw contactpersoon voor brandveilige gebouwen.

+31 (0)6 282 237 88
nol@simsonapplicatie.nl

Contact

Heeft u vragen over onze unieke werkwijze en wat wij voor uw project kunnen beteken? Neem dan contact met ons op of vul het contactformulier in en wij nemen snel contact met u op.

Ja, neem contact met mij op

Ik wil graag meer weten over:
Meld u aan voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte van de nieuwste projecten, diensten, technieken en producten.

Simson Applicatie B.V.

Postadres:
Postbus 38
4900 AA Oosterhout

Bezoekadres:
De Kreek 1
4906 BB Oosterhout

T  +31(0)76 524 4300
info@simsonapplicatie.nl

©2021 Simson Applicatie