Contactpersonen

Om zo efficiënt mogelijk op het werkaanbod in te spelen en een goede voortgang van de werkzaamheden in de praktijk te garanderen, werkt Simson Applicatie al enige tijd in twee regio’s. Om uw technische en commerciële vragen naar genoegen te beantwoorden, heeft iedere regio zijn eigen praktijkdeskundige aanspreekpunten.

Landelijk Over-all, contractbesprekingen, offertes Erik van der Meijden, directeur 076 5244300 / 06 53543844 erik@simsonapplicatie.nl
Offertes, brandwerende afdichtingen, veiligheid, technisch advies over-all Rob van de Vries, KAM-coördinator 076 5244302 / 06 22452902 rob@simsonapplicatie.nl
Commercieel adviseur Cor Gouda 06 53333969 cor.gouda@simsonapplicatie.nl
1.Regio Zuid Planning Bernard Giebels, planner 076 5244304 bernard@simsonapplicatie.nl
A Werkopname, technisch advies projecten, voortgangsbewaking projecten Teus Ippel, projectleider (Ma – Woe – Vrij) 06 53449131 teus@simsonapplicatie.nl
B Werkopname, technisch advies projecten, voortgangsbewaking projecten Nol van de Werken, projectleider 06 28223788 nol@simsonapplicatie.nl
2. Regio Noord Planning Jacob van Dijk, planner projectleider 06 22461535 jacob@simsonapplicatie.nl
C Werkopname, technisch advies projecten, voortgangs-bewaking projecten Douwe Kramer, projectbegeleider 06 53587571 douwe@simsonapplicatie.nl